15.1.22

Karanteeni ja Omikron -variantti

 

Sana tulee italian kielen sanoista quaranta giorni eli 40 päivää. Mustan surman riehuessa Euroopassa Italian Venetsiassa annettiin määräys että laivojen tuli olla tuo aika karanteenissa, ennekuin ne saivat rantautua satamaan.


Tätä ennen tiettyä eristysjaksoa sairaille tai epäpuhtaille on käytetty Raamatun aikoina ja myös Koraanissa mainitaan karanteeni. Todennäköisesti käytäntö oli vallalla myös muualla maailmassa. Yleensä eristetty vietti tietyn eristysajan yksin omassa majassaan ja kun hän oli parantunut tai ns. puhdas epäpuhtauksista hän sai tulla takaisin muun yhteisön pariin. Yleensä yhteisön parantaja tai päämies tutki ensin että eristetty oli todella parantunut ennen paluutaan muiden yhteisön jäsenten pariin.


Sairaat ihmiset ja eläimet eristettiin terveistä ja näin pyrittiin estämään tautien leviäminen. Nykyään karanteenimääräykset vaihtelevat maittain ja  Covid-taudin aikana erilaiset karanteenitoimet ovat olleet runsaasti käytössä.


Japanissa on tutkittu omikron –viruksen tarttuvuutta ja todettu että se tarttuu parhaiten 3-6 päivän kuluttua taudin saamisesta.  On huomattu että omikron –viruksen kantaja voi levittää tautia myös paljon pitempään. Tämä tieto on saatu koronatestien avulla. Joskus vie paljon pitemmän ajan ensimmäisen negatiivisen koronanäytteen antoon, jopa viikkoja tai kuukausia.  Vaikka ihminen tuntee itsensä terveeksi, hän ei välttämättä sitä ole.


Siispä mielestäni ajatus koronakaranteenin lyhentämisestä on täysin edesvastuutonta, varsinkin jos lyhennyksiä suunnitellaan ihmisille, jotka toimivat terveyden- ja sairaanhoidossa.


Tässä suora lainaus WHO:n toimintaohjeista maille ja kansalaisille koskien Omikron-muunnosta. Suomennos englanninkielisen tekstin jälkeen.


Recommended actions for countries 

As Omicron has been designated a Variant of Concern, there are several actions WHO recommends countries to undertake, including enhancing surveillance and sequencing of cases;  sharing genome sequences on publicly available databases, such as GISAID; reporting initial cases or clusters to WHO; performing field investigations and laboratory assessments to better understand if Omicron has different transmission or disease characteristics, or impacts effectiveness of vaccines, therapeutics, diagnostics or public health and social measures.  More detail in the announcement from 26 November.  

Countries should continue to implement the effective public health measures to reduce COVID-19 circulation overall, using a risk analysis and science-based approachThey should increase some public health and medical capacities to manage an increase in cases.  WHO is providing countries with support and guidance for both readiness and response.  

In addition, it is vitally important that inequities in access to COVID-19 vaccines are urgently addressed to ensure that vulnerable groups everywhere, including health workers and older persons, receive their first and second doses, alongside equitable access to treatment and diagnostics.  

 

Recommended actions for people 

The most effective steps individuals can take to reduce the spread of the COVID-19 virus is to keep a physical distance of at least 1 metre from others; wear a well-fitting mask; open windows to improve ventilation; avoid poorly ventilated or crowded spaces; keep hands clean; cough or sneeze into a bent elbow or tissue; and get vaccinated when it’s their turn.  

WHO will continue to provide updates as more information becomes available, including following meetings of the TAG-VE. In addition, information will be available on WHO’s digital and social 

 

SUOMENNOS


Suositellut toimenpiteet maille


Koska Omikron on nimetty huolestuttavaksi variantiksi, WHO suosittelee maille useita toimia, mukaan lukien tapausten seurannan ja jäljityksen parantaminen; genomisekvenssien jakaminen julkisesti saatavilla olevissa tietokannoissa, kuten GISAID; ensimmäisten tapausten tai klustereiden ilmoittaminen WHO:lle; kenttätutkimusten ja laboratorioarvioiden tekeminen ymmärtääkseen paremmin, onko Omikronilla erilaisia ​​tartunta- tai sairausominaisuuksia tai onko sillä vaikutusta rokotteiden, terapian, diagnostiikan tai kansanterveydellisten ja sosiaalisten toimenpiteiden tehokkuuteen. Tarkemmin tiedotteessa 26.11.


Maiden olisi jatkettava tehokkaiden kansanterveystoimenpiteiden täytäntöönpanoa COVID-19-viruksen yleisen leviämisen vähentämiseksi käyttämällä riskianalyysiä ja tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa. Niiden pitäisi lisätä kansanterveys- ja lääketieteellisiä valmiuksia hallita tapausten lisääntymistä. WHO tarjoaa maille tukea ja ohjausta sekä valmiudessa että reagoinnissa.


Lisäksi on elintärkeää, että COVID-19-rokotteiden saatavuuden epätasa-arvoon puututaan pikaisesti, jotta varmistetaan, että haavoittuvat ryhmät kaikkialla, mukaan lukien terveydenhuollon työntekijät ja iäkkäät ihmiset, saavat ensimmäisen ja toisen annoksensa sekä tasavertaisen pääsyn hoitoon ja diagnostiikkaan.

 

Ihmisille suositellut toimenpiteet


Tehokkain askel, jonka yksilöt voivat tehdä COVID-19-viruksen leviämisen estämiseksi, on pitää vähintään metrin fyysinen etäisyys muihin; käyttää hyvin istuvaa maskia; avaa ikkunat ilmanvaihdon parantamiseksi; vältä huonosti tuuletettuja tai ruuhkaisia ​​tiloja; pitää kädet puhtaina; yskiä tai aivastaa taivutettuun kyynärpäähän tai nenäliinaan; ja ottaa rokotuksen kun on heidän vuoronsa.


WHO jatkaa päivitysten toimittamista, kun lisätietoja tulee saataville, mukaan lukien seuraavat TAG-VE:n kokoukset. Lisäksi saatavilla on tietoa WHO:n digitaalisista ja sosiaalisista asioista.

11.1.22

Lapsen psyyke ja korona-aika

 

Monet tahot tuntuvat olevan huolissaan koronarajoitusten vaikutuksesta lapsen kehitykseen. Hyvää asiassa on että lapsen etua ajatellaan, mutta on hyvä miettiä kuka oikeasti pitää huolta lapsesta ja miten lapsesta pidetään huolta.  Onko kyseessä todellinen syy vai tekosyy tehdä asioita.


Lapsen psyyke on vielä keskeneräinen ja kehittyy omaa tahtiaan erilaisissa vuorovaikutussuhteissa. Psyykkiselle kehitykselle on tärkeää että lapsi saa myös omaa tilaa, eikä häntä kiidätetä harrastuksesta toiseen minuuttiaikataululla. Lasta on hyvä kuunnella, mutta lapsi ei ole viimekädessä se henkilö, joka tekee päätökset.  Vastuu lapsen toiminnasta on vastuullisilla aikuisilla.


Viime aikoina on näyttänyt siltä että koronarajoituksissa mennään lapsen ehdoilla. Tämä ei ole hyväksi lapsen psyykelle. Jos lapsi saa aina tahtonsa läpi kasvatetaan ihminen, joka ei osaa ottaa muita huomioon lainkaan. Tällä on peruuttamattomat vaikutukset lapsen itsetuntoon ja myöhempään elämään. Lapsen kasvattamisessa rajat ovat sitä todellista rakkautta. Ne voivat tuntua ahdistavilta, mutta elämässä on aina sillä tällöin tapahtumia, jotka eivät ole mukavia. Jos lapsi ei opi käsittelemään ahdistusta, hän masentuu pienenkin vastoinkäymisen tullessa vastaan. Jos lapsi kasvaa täysin rajoitta, hänestä ei tule yhteiskuntakelpoista kansalaista. Vanhan viisauden mukaan vastukset tekevät ihmisestä vahvemman ja hänen psyykestään tulee kestävämpi.


On osattava erottaa mikä on lapsen etu oikeasti ja mikä on lapsen halua saada tai tehdä jotain, mikä ei välttämättä ole hänelle hyväksi. Useimmat lapset ymmärtävät miksi säätöjä ja määräyksiä sekä rajoituksia on olemassa. Ne ovat olemassa sen vuoksi että ne tuovat yhteiskuntaan turvaa ja toimintaympäristön, jossa asiat toimivat tietyn kaavan mukaan. Lapsen elämään tietyt rutiinit tuovat turvallisuutta ja jatkuvuuden tunteen. Rajoitukset eivät ole rangaistuksia, joista lapset kärsivät. Lapset ymmärtävät rajoitusten tarpeellisuuden. Kysymys kuuluu ymmärtävätkö aikuiset?


Mietittäessä entisaikojen lapsia, lapsuus oli lyhyt ja työt alkoivat heti kun kynnelle kykeni. Nykymaailmassa lapset saavat yleensä olla lapsia kauemmin ja heillä on mahdollisuus koulutukseen ja parempaan elämään. Nykymaailman haasteet psyykelle ovat muita uhkia.  Nettimaailman raadollisuus, TV:n lapsille sopimattomat ohjelmat ja huono kaveripiiri sekä vanhemmat, jotka eivät osaa olla vanhempia, muutamia mainitakseni. Lapset, joutuvat näkemään ja kuulemaan asioita, joita he eivät vielä pysty täysin käsittelemään.  Sitten on vielä korona.


Jos muistellaan sota-aikaa, silloin ilmassa oli jatkuva epävarmuus, pelko ja huoli. Silti lapset selvisivät siitä. Koulunkäynti saattoi olla täysin retuperällä, omassa suvussani on ihmisiä, jotka eivät ehtineet käydä kuin 1-2 luokkaa.  Silti he pärjäsivät elämässä, oppivat lukemaan ja laskemaan sekä hankkivat ammatin. Heitä ei viety harrastuksiin, eikä kukaan ollut huolissaan heidän liikunnallisesta kehityksestään tai muustakaan kehityksestä.


Onkin hyvä miettiä kumpi on lapsen edun mukaista. Se että hän sairastuu vakavasti (long covid), levittää tautia koululuokissa, tartuttaa sen opettajiin, perheeseensä ja sitä kautta aiheuttaa epidemiatilanteen pitkittymisen vai se että hän on muutaman kuukauden pois koulusta? Onko lapsi koulua varten vai koulu lasta varten?


Entä mikä on yhteiskunnan edun mukaista? Se että nähdään hirveästi vaivaa näpertelemällä asioiden parissa, jolla ei ole suuressa mittakaavassa juurikaan merkitystä vai tehdäänkö oikeasti sellaisia toimia, joilla on.


Vuosia psykologiaa ja psykiatriaa opiskelleena ja jo vanhempana ihmisenä sanoisin että koronakaranteenilla ei ole lapsen psyykelle mitään merkitystä. Sen sijaan se haastaa vanhempien psyyken. Osaatko oikeasti olla lapsellesi turvallinen ja rajat asettava vanhempi? Vai sysäätkö vastuun mieluummin koululle, päiväkerhoille, harrastuksille tai jollekin muulle, kunhan ei itse tarvitse kohdata lasta oikeasti. Entä miten kohtaat lapsen? Onko lapsi sinulle oman minäsi jatke, kohde, suorittaja tai välttämätön paha, jolle ei jää aikaa? Vai onko lapsi ilon lähde, jonka kehitystä tuet ja kannustat? Opetat pois pahoilta tavoilta ja kannustat hyvään? Jokainen lapsi on yksilö, tunnetko omasi? Koronakaranteeni on loistava tilaisuus tutustua lapseesi, jos et ole sitä vielä tehnyt.


Lapset ovat voimavara, heillä on ehtymätön mielikuvitus ja into, jopa karanteenissa. Joskus hiljentyminen, yksinolo ja omien ajatusten kuuntelu on lapselle kehittävämpää kuin ainainen härdelli, kilpailuhenkisyys ja liiallinen määrä virikkeitä. Lapsi on luontaisesti liikkuva, hän keksii kyllä tapoja liikkua kotona ja ulkona jos häntä siihen rohkaistaan.  Kaiken toiminnan ei tarvitse olla ohjattua. Lapsen on hyvä oppia ohjautumaan ihan itse. Oma-aloitteiset pärjäävät yhteiskunnassa huomattavasti paremmin, kuin ne, jotka odottavat koko ajan että joku ohjaa heitä. Itsenäiset lapset osaavat myös asettaa rajoja itselleen.


Tässä vaiheessa joku varmaan vetää esiin kognitiivisen kortin ja sen miten eri tasoilla eri lapset ovat ja miten heikommin oppivat eivät selviä. Tämä voi tulla jollekulle yllätyksenä, mutta ei kannettu vesi kaivossa pysy. Lapsen älykkyystason pysyy melko lailla samana lapsuudesta aikuisuuteen. Kasvatuksella ja ympäristöllä pystyy asiaan hieman vaikuttamaan, mutta se epämiellyttävä totuus on, että jos on fiksu lapsena, on useimmiten fiksu aikuisena ja päinvastoin. Aivoja pystyy harjoittamaan, mutta geenit määräävät mihin asti kukin yltää. Sopivasti haasteita niin lapsi ylittää itsensä, liian vähän haasteita lapsi tylsistyy ja liikaa haasteita lapsi joko kysyy apua tai lannistuu, riippuen siitä minkälainen psyykkinen kestävyyskyky hänellä on.


Jos mietitään kotioloja, niin en vaihtelevat ja ovat aina vaihdelleen. Toisella on asiat paremmin kuin toisella. Koronakaranteeni voi paljastaa lapsen kotioloista paljon sellaista, mikä olisi muuten jäänyt huomaamatta. Selviää millaista tukea perhe sosiaalisesti tarvitsee. Opettaja voi huomata etäopetuksen aikana oppilaasta jotain mikä vaatii ilmoitusta sosiaalitoimeen. On lapsen etu, että hän saa apua ajoissa.


Siitä että lapsi ei ole saanut kokea päättäjäisjuhlia tai koulun juhlia ei kukaan ole vielä saanut traumaa. Itse olin sairaana koko ylioppilaskevään kirjoitusten jälkeen ja mitään ongelmia psyykelle ei siitä ole vanhemmiten koitunut. Monet muutkin juhlat olen joutunut sairauksien takia jättämään väliin. Tämä on vain elämää, ei sen enempää, koettakaa ymmärtää. Juhlat eivät ole elämän päätarkoitus, jos näin ajatellaan, ollaan aika pahasti harhateillä.


Jos päädytään siihen että kouluja pidetään väkisin auki, koronatapauksista huolimatta, päädytään siihen että koululuokkia joudutaan sulkemaan opettajapulan vuoksi. Toinen asia mihin päädytään, jos paikkakunnalla on yksi tai muutama iso työnantaja on että vanhempien työpaikka voidaan joutua sulkemaan korona-altistuksen takia. Kolmas asia, mihin päädytään, on vanhempien mahdollinen vakava sairastuminen. Onko siis parempi että lapsi saa ohjattua opetusta etänä vai se että opetusta ei ole lainkaan ja että vanhemmat ovat sairauden vuoksi kykenemättömiä huolehtimaan jälkikasvustaan? Neljäs asia, mihin päädytään, on se 2 vuotta jankattu asia terveydenhuollon kuormittumisesta tai tässä tapauksessa ehkä pitää jo puhua vakavasta ylikuormituksesta tai siitä että hoitoa ei enää saisi lainkaan. Sillä jos tartunnat lähtevät yhtäkkiseen nousuun kouluissa, mikään terveydenhuollon kapasiteetti ei riitä. Vai onko tarkoitus että oppilaat toimivat näytteenottajina ja koronajäljittäjinä sivuharrastuksenaan? Viides asia, ja se tärkein, on koronatartuntojen räjähdysmäinen leviäminen lasten keskuudessa, siinä vaiheessa ei enää koulujen sulkeminen pysty pysäyttämään tilannetta. Onko lapsille jo olemassa oma koronasairaala?


Kun hyviä ratkaisuja ei ole, on mietittävä mikä olisi sellainen ratkaisu, mikä ei pahenna tai pitkitä tilannetta entisestään. Pitkittynyt tilanne luo tilaa uusille koronavarianteilla nostaa päätään.


7.1.22

Laumasuojaavaa dystopiaa kohti

 

Kolmen vuoden ajan koronavirus on varjostanut yhteiskuntia maailmalla. Luulisi että kolmessa vuodessa olisi opittu jotain.  Näyttää siltä että ei ole opittu mitään.


Ensimmäinen toimenpide vakavan tartuntataudin uhatessa on yleensä rajoittaa kontaktien määrää. Valitettavasti yhteiskunnassa on aina niitä ihmisiä, jotka eivät ymmärrä mitä sana rajoittaa tarkoittaa. Heidän mielestään heillä on oikeus mennä ja tulla ihan miten tahansa. Keksitään aina jotain millä voi kiertää rajoituksia. Sen seurauksena koronavirus leviää hallitsemattomasti.


No, kun rajoituksia ei saatu kunnolla aikaiseksi, sillä on seurauksia. Jos tarpeeksi paljon ihmisiä on sairaana, yhteiskunta alkaa rajoittaa itse itseään.  Asiat vain lakkaavat toimimasta. Käyhän se näinkin. Saadaan aikaan kunnon pakkosulku ja yhteiskunta, jossa mikään ei toimi, kun suurin osa porukasta on sairaana.


Luulisi että kolmessa vuodessa olisi saatu aikaan jo se kuuluisa ”laumasuoja”.  Itse en ymmärrä mitä kyseisellä termillä haetaan jatkuvasti muuntuvan tartuntataudin ollessa kyseessä. Luonnossa laumasuoja tarkoittaa sitä että kun on tarpeeksi iso lauma, lauman heikoimmat jäävät saalistajien armoille ja siten muu lauma selviää, uhraamalla heikoimmat. Koronan suhteen laumasuoja ilmeisesti tarkoittaa sitä että tauti vaan tarttuu laumaan aina uudelleen ja uudelleen.  Tulee uusi muunnos ja taas muutama heikompi kuolee pois. Kun tulee taas uusi muunnos, rokotukset eivät tehoa.


Rokotusväli näyttää koko ajan lyhenevän. Silti tartuntamäärät eivät laske yhtään, päinvastoin. Onkohan kukaan koskaan osallistunut tilastotieteen kurssille? Siellä opiskellaan tilastoja ja niiden tulkitsemista. Entä onko kukaan koskaan osallistunut todennäköisyyslaskennan kurssille? Entä onko yleensä harrastanut matematiikkaa?  Kuten yhteenlaskua 1+1.  Sanottiin että kun rokotuskattavuus saadaan tiettyyn prosenttimäärään tartunnat alkavat laskea. Näin ei ole tapahtunut.  Sitten kerrottiin että kun kaksi rokotusta on annettu tartunnat alkavat laskea. Näin ei ole tapahtunut. Nyt mennään jo kolmella ja neljällä rokotteella ja ilmeisesti jossain maissa jo on menossa viidennet annokset (jos ei vielä ole niin kohta on). Siltikään tartunnoissa ei ole tapahtunut laskua. Olisiko aika tarkastella tätä asiaa kriittisesti? Näyttäisi siltä että yksikään rokote ei suojaa tartunnalta. Kun tämä asia tuli selväksi, puhe muuttui siihen että ei ole tarkoituskaan että rokote suojaa tartunnalta. Sanottiin että rokote suojaa vakavalta taudilta. Sitten selvisi että rokotettuja oli vakavasti sairaana teholla. Sanottiin että mikään rokote ei ole sataprosenttinen.


Tässä voisi ottaa oppia vanhasta viisaudesta. Jos tekee kaiken aina samalla tavalla, päätyy samaan lopputulokseen. Jos mikään yhtälössä ei muutu, ei muutu lopputuloskaan.


Kun huomattiin että asialle ei voitu mitään, heitettiin kintaat naulaan ja kirves kaivoon. Lakattiin testaamasta. Näin saatiin tartuntamääriä alemmas. Asiaa selitettiin sillä että käsiä tarvitaan rokottamiseen. Mihin tällä vimmatulla rokottamisella pyritään? Kun pitäisi tehdä se ensimmäinen toimenpide eli pistää koko yhteiskunta täyssulkuun. Ei ole mitään järkeä kurittaa muutamaa alaa ja antaa taudin siinä sivussa levitä hallitsemattomasti.


Tiedän että on ihmisiä, jotka eivät usko että mitään koronavirusta on olemassakaan. Ne ovat näitä nenäkkäin istuvia maskittomia ihmisiä huoltoasemilla, R-kioskeissa ja muissa paikoissa, joissa jotain istuimien tapaisia on. He eivät välitä koronaviruksesta. Valitettavasti koronavirus ei erottele sitä uskooko joku siihen vai ei.  Se tarttuu sekä uskovaisiin että ateisteihin.


Hyviä asioita on että koronakotitestejä on kohta taas saatavilla ja niille, jotka eivät pidä nenänäytteenotosta on tullut kielestä otettava pikatesti. Sama 15 minuutin odotusaika, ennen kuin tuloksen saa selville. Näillä mennään nyt tässä dystopiassa, kun monilla paikkakunnilla viralliseen testiin on päivien jono.  Kohta kaikkeen muuhunkin on päivien jono.


Toinen hyvä uutinen on että omikron -variantti koronaviruksesta ei iske ihan niin ärhäkkäästi keuhkoihin kuin delta –variantti. Se, ei tarkoita sitä etteikö omikron voisi aiheuttaa vakavaa tautia. Osa selviä lievillä oireilla ja osa saa long covidin eli pitkäaikaisen taudin, joka voi kestää kuukausista vuosiin tai ikuisesti (kukaan ei tiedä vastausta tähän). Tämän taudin voivat saada myös lapset. Mikä taas ei ole hyvä uutinen.


Mitä tulee epidemian loppumiseen, en todellakaan alkaisi tässä vaiheessa kun tartuntoja on enemmän kuin koskaan, vetelemään mitään johtopäätöksiä hatusta. Toki kun kaikki ovat sen kerran sairastaneet, niin sitten ei tule niin yllätyksenä että sen voi sairastaa toisen, kolmannen, neljännen jne. kerran oli sitten rokotus tai ei. Virus on levinnyt niin laajalle, että todennäköisesti se on seuranamme aina jonkin variantin muodossa ikuisesti tai kunnes ihmiskunta alkaa systemaattisesti rajoittaa syntyvyyttä, sille tasolle että maapallon kantokyky sen kestää. Tämä vie vain sellaiset 200 vuotta, jos aloitetaan nyt.  


Äiti alkaa olla hyvin vihainen.  Jos mamma pääsisi puikkoihin, niin ohjeet olisivat ne välttämättömät eli:

1)      Lockdown eli yhteiskunnan täyssulku, ulkonaliikkumiskielto. Vain välttämättömät asiat saa hoitaa (ruoka, lääkkeet) kerran viikossa ja vain yksi perheenjäsen hoitaa tehtyään ensin negatiivisen koronatestin kotona.

2)      Kaikki penskat etäopetukseen ja kaikki lasten harrastuspaikat kiinni.

3)      Myös kaikki aikuisten harrastuspaikat kiinni.

4)      Kaikki lento- ja laivaliikenne seis ja rajat kiinni.

5)      Maskipakko julkisille paikoille sisätiloihin ja ulkotiloihin. Ilman maskia ei asiaa mihinkään.

6)      Tarpeeksi pitkä karanteeni sairastuneille, että eivät lähde heti levittämään tautia uudelleen, eivätkä heti sairastu uudelleen (immuunijärjestelmä ei toivu 5 päivässä), mielellään se 40 päivää (historia opettaa).


Näitä pikkutoimia 2-3 kuukauden ajan, niin eiköhän tartunnat ala laskea. Jos tässä ajassa ei ala laskea, niin sitten kovennetaan toimia.  


Mikäli mennään vain liirum-laarum soutaa-huopaa  rajoituksilla niin tartunnat tulevat jatkamaan nousuaan ja saadaan hyvin vihaisia ex-yrittäjiä. Mikään tästä ei paranna osallistumisprosenttia aluevaaleissa piirun vertaa, jos siinä vaiheessa nyt on enää äänestyskykyisiä kansalaisia pystyssä.


Mitä tulee asioista tiedottamiseen. Soppakauhassa on kiinni liian monta kokkia, joiden keittotaidosta en ole enää kolmen vuoden jälkeen vakuuttunut. Kansalaisena kaipaisin selkeitä ohjeita ja ne voisi kertoa vaikka joka päivä iltauutisissa kuten säätiedot. Näin ei jäisi keneltäkään mitään epäselväksi. Paitsi niiltä, joita eivät uutiset kiinnosta tai jotka eivät omista mitään masiinaa, joista niitä voi katsoa. Nyt ohjeet ovat niin sekavat että kukaan ei ota niistä mitään selvää. Kun tästä valittaa niin sanotaan että vastuu on kansalaisilla.


Vastuullisena kansalaisena pysyn siis kotona ja olen hiljaa, kun en mistään mitään ymmärrä. Annetaan siis koronavirusvarianttien riehua ja pidetään dominopalikoiden lailla kaatuvaa yhteiskuntaa pystyssä väkisin, kun ei suostuta myöntämään että pieleen meni.


Katsokaa kokonaisuutta. Kun kaikki katsovat vain omaa etuaan, kukaan ei näe napaansa pidemmälle. On aika laajentaa horisonttia. Rajat ovat rakkautta. Rajoitukset luovat turvaa.

6.12.21

Koronapassi, koronaohjeet sekä miten ja milloin koronavirustestiin

 

on todistus siitä että olet saanut kaksi koronarokoteannosta, sairastanut koronavirustaudin tai olet saanut negatiivisen koronavirustestituloksen. Suomessa passi löytyy OmaKannasta QR-koodin muodossa. Sen voi tulostaa tai tallentaa puhelimeen.


Koronapassi otettiin käyttöön EU -alueella, jotta yhteiskunta voidaan pitää auki ja Suomi seurasi perässä. Sen käyttö perustuu olettamukseen, johon en ole löytänyt mitään tieteellisiä perusteita. 


Koronapassi ei suojaa koronataudilta tai estä tautia leviämästä.


Vaikka olet saanut kaksi tai useampia koronarokoteannoksia sinä voit olla oireeton tai oireellinen taudin kantaja ja levittää tautia. Koronapassista huolimatta sinun on noudatettava rajoituksia (maskit julkisissa tiloissa, välimatkan pitäminen, käsien pesu ja käsidesin käyttö mikäli käsien peseminen ei ole mahdollista).


Vaikka olet sairastunut koronataudin, voit olla oireeton kantaja. Tauti suojaa sinua jonkin aikaa (kukaan ei tiedä kuinka kauan). Koronapassista huolimatta sinun on noudatettava rajoituksia (maskit julkisissa tiloissa, välimatkan pitäminen, käsien pesu ja käsidesin käyttö mikäli käsien peseminen ei ole mahdollista).


Vaikka olet saanut negatiivisen koronatestituloksen, se ei ole negatiivinen kuin siihen asti kunnes kohtaat koronapositiivisen ja saat taudin. Koronapassista huolimatta sinun on noudatettava rajoituksia (maskit julkisissa tiloissa, välimatkan pitäminen, käsien pesu ja käsidesin käyttö mikäli käsien peseminen ei ole mahdollista).


Mikäli työpaikallasi on koronatartuntoja, sinun on noudatettava etätyösuositusta, käytävä koronatestissä (jos oireita, voi olla muutenkin hyvä käydä) ja käytettävä maskia, vaikka sinulla on koronapassi.


Koronapassi ei tarkoita sitä että yhteiskunta on vapaa kaikista rajoituksista. Se ei myöskään tarkoita sitä että yksilö voi jättää varotoimet noudattamatta ja tahallaan tartuttaa muita.


Jo sinulla ei ole mitään pakottavaa syytä liikkua julkisissa tiloissa – pysy kotona!


Meillä on edelleen menossa maailmalaajuinen koronapandemia, johon on kuollut yli  5 356 285 henkilöä. Tarkka luku ei ole kenenkään tiedossa.


 

Kirjoitettu Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12.2021, kun koronaviruksen ilmaantuvuuskartta Suomessa näyttä tältä:

 

 


  Kaupoista ja apteekeista on saatavissa koronviruskotitestejä, jos testauspaikka on kaukana. Mikäli saat testistä positiivisen tuloksen, sinun on mentävä koronavirustestiin. Siihen pääset varaamalla ajan sähköisesti omaolo.fi - palvelussa tai soittamalla 116117. Kun soitat odota niin kauan että puhelu menee vastaajaan, jotta puhelinnumerosi rekisteröidään ja SINULLE SOITETAAN TAKAISIN.

Lupasin olla kirjoittamatta enää, mutta oli pakko, kun uusavuttomuus leviää pahemmin kuin korona.


Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!

9.1.21

Vuonna 2023

 

Sain Googleta sähköpostia. Tykkäävät blogistani ja ovat sitä mieltä että minun pitäisi kirjoittaa enemmän. Kertoivat että rupeavat poistamaan yli 2 vuotta kirjoittamatta olleita blogeja. Siispä tämäkin blogi katoaa jonnekin vuoden 2023 kesällä.


Toisaalta tämä on hyvä asia, koska netissä on hyvin paljon turhaa hömppää, toisaalta taas tarpeellistakin tietoa katoaa samalla.


Niille, jotka luulivat että teen ennusteen vuodelle 2023….


No, voinhan sen tehdäkin. Tiedemiehet ovat jo vuosia varoittaneet asioista. Mikään ei ole muuttunut ratkaisevassa määrin. Koronan piti avata silmiä vuonna 2020. Edelleen suurin osa ihmiskuntaa ummistaa silmänsä tosiasioilta. Vuosi 2021 on alkamassa, korona ei ole mennyt minnekään. Se jatkaa leviämistään ja muuttaa muotoaan.


Kun ihmisiltä kysyy, kumpi on tärkeämpi terveys vain raha? Suurin osa vastaa terveys. Silti raha pyörittää maailmaa. Terveys ei ole tärkeä ellei sillä voi tehdä rahaa.


Suurin ongelma on se, että  ei tajuta tosiasioita. Toinen ongelma on se että kun ei ymmärretä asiaa, luodaan ihan oma vaihtoehtoinen todellisuus. Tämä auttaa kieltämään ongelman alkusyyt. Näin päädytään hoitamaan loppuseurausta. Yleensä asioiden ennaltaehkäisy on huomattavasti helpompaa, kuin eskaloituneen tilanteen hallinta.


Tulevaisuudessa ei voi elää, kuten ei voi menneisyydessäkään. Siispä jäljelle jää nykyhetki. Tässä hetkessä tehdyt päätöksen hyvät tai huonot vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.


Vuosi 2020 sujui korona parissa puuhaillessa. Eri mailla oli eri taktiikat. Toisissa maissa oli vallalla laumasuoja-ajattelu, toisissa äärimmäiset rajoitukset, muissa maissa kaikkea siltä väliltä.


Vuosi 2021 sujuu koronan parissa puuhaillessa, nyt on kivat uudet rokotteetkin ja lisää tulossa.


Vuosi 2022 ja huomataan että tuli tehtyä paha virhe. Korona ei ole edelleenkään mennyt minnekään. Rokotukset 2-3 kertaa vuodessa.


Vuosi 2023 ja korona on edelleen arkipäivää. Ihmisiä rokotetaan 4-6 kertaa vuoteen, koska alkusyille ei edelleenkään ole tehty mitään.


Tosin vuonna 2023 on jo muita huomattavasti pahempia ongelmia, koska vuonna 2021 ei tehty sitä mitä piti.  Toivot että olen väärässä, tiedät kuitenkin sisimmässäsi miten asia on.


Jos vuosi 2020 oli mielestäsi ahdistava, niin tulevaisuus on vielä pahempi.  Tämä oli hyvin optimistinen arvio.  Silti ihmiskunta painaa torkkunappia kuten aina ennenkin, pyytäen että herätä minut kun on vuosi 2021, 2022, 2023…..ja kaikki paha on ohi. Osa jatkaa sekoiluaan kuten ennenkin oli millainen rutto hyvänsä.


Kiitän mielenkiinnostasi.  


Tervetuloa tulevaisuuteen.  


Tee hyviä päätöksiä.


16.12.20

Tänään kotona - korona

 

Miten hoitaa yhtä tai useampia covid-tautisia kotona?  Tämä on hyvä miettiä jo valmiiksi, sillä vuosi 2021 on jo aika lähellä ja kolmas aalto, rokotteet sekä muutama muu seikka, joista en voi vielä mainita tapahtuvat.  Kannatta varautua ajoissa. Voipi tulla muuten kiire.


Mikäli sinulla on oireita ja epäilet koronaa käy testissä. Soita 116 117 tai oman paikkakuntasi terveysasemalle.  Valitettavasti ilmaisiin testeihin ei pääse pelkästään epäilyn perusteella. Maksullisiin testeihin voi mennä, jos se työnpuolesta on välttämätöntä.


Kun tartunta on varmistettu tai jo vähän ennenkin on tehtävä seuraavat toimenpiteet.


Aluksi mietitään kuka kantaa vastuun hoidosta kotona ja jos vastuunkantaja sairastuu kuka ottaa seuraavaksi vastuun.  Kun komentoketju on selvillä, siinä pysytään ottaen huomioon vaihtelevat tilanteet.


Seuraavaksi mietitään, missä tilassa hoito on hyvä toteuttaa. Sairastunut tarvitsee oman helposti puhtaanapidettävän tilan, joka on erotettu muusta asunnosta niin, että muut perheenjäsenet eivät saa tartuntaa. Tämä tila voi olla oma huone. Jos tilat ovat pienet, tilan voi joutua erottamaan muusta huonetilasta.  Tämä voi kuulostaa kornilta, mutta rakennusmuovin voi niitata kattoon ja tehdä näin jaetun tilan. Tilaan on syytä jättää oviaukko, joka peitetään isommalla rakennusmuovinkappaleella.  Jos tartunnan saaneita on useampia, hoitotiloja on yhtä monta kuin tartunnan saaneitakin.


Edellämainitusta tilasta on hyvä poistaa kaikki turhat pölyä keräävät esineet. Ainoastaan ne huonekalut ja esineet, joita tarvitaan sairaan hoitoon saavat jäädä.  Sairaan henkilön käyttämät läppärit, kännykät ja kaukosäätimet on hyvä laittaa vaikka suojamuoviin, näin niiden päivittäinen puhtaanapito on helpompaa.


Kun sairas siirretään hoitotilaan, sen olisi hyvä olla jo siivottu ja tuuletettu sekä puhtaat petivaatteet laitettu valmiiksi.


Hoitotilassa on hyvä olla sairasta varten: kuumemittari, oksimetri eli happisaturaatiomittari (kotikäyttöön tarkoitettu pieni mittari sormeen), käsidesiä tai desinfiointipyyhkeitä ( tai vesipiste + saippuaa), potta, soittokello tai kulkunen,  suojamaskeja, vaihtovaatteet, nenäliinoja, suljettava roskapussillinen roskis, suljettava pyykkikori tai -pussi, vihko + kynä merkintöjä varten tai tekstinkäsittely/taulukkolaskentaohjelma.


Hoitotilassa sairaan lisäksi vierailee vain henkilö, joka on vastuussa hoidossa. Muut perheenjäsenet mukaan lukien lemmikkieläimet eivät saa tilaan fyysisesti tulla. Henkistä tukea voi antaa älylaitteiden avulla tai puhumalla oven tai suojauksen takaa. Tämän tarkoitus on estää tartunnan leviäminen perhepiirissä.


Henkilö, joka hoitotilaan saa mennä käyttää suojamaskia, suohanskoja ja vaatetusta, jonka voi heti hoitotilasta poistuttua pestä 60 ° C:ssa. Hän käy hoitotilasta poistuttuaan pesemässä itsensä ennen kuin kohtaa muut perheenjäsenet. Tämän tarkoitus on estää vastuuhenkilön sairastuminen ja tartunnan leviäminen perhepiirissä.


Kun kotona on covid-tautinen, yksikään perheenjäsen ei poistu karanteenista, ennen kuin sairas on parantunut tai jos tauti pahenee, toimitettu sairaalaan ja senkin jälkeen on hyvä olla vielä karanteenissa 10 päivää. Ruokaostokset ja muut asiat on hyvä delegoida naapureille, ystäville tai sukulaisille, jotka eivät asu samassa taloudessa tai jos paikkakunnalla on ruokien kotiintuotipalvelu, käyttää sitä. Kun ruoka tuodaan, se jätetään oven taakse ja joku perheenjäsenistä voi sen tuoda sisälle, kun ruuan tuoja on n. 2 m päässä ruokakasseista. Ruokaa oven takaa hakeva perheenjäsen käyttää maskia. Tämän tarkoitus on estää tartunnan leviäminen yhteisöön.


Muut perheenjäsenet voivat syödä ateriansa yhdessä, jos ovat terveitä. Sairas henkilö pysyy hoitotilassa ja vastuuhenkilö vie sairaalle ruuan. Kun sairas on syönyt, hänen ruokailuvälineensä pestään erikseen ja keitetään vielä pesun jälkeen.  Ruokailuvälineiden on silloin oltava 100° C:een kestäviä. Keittäminen tapahtuu isossa kattilassa ja n. 15-20 min ajan.


Sairaan muu hoito on oireidenmukaista. Tämä ei ole vaikeaa.  Aamulla mitataan aluksi lämpö ja katsotaan happisaturaatio. Kysellään vointia ja sitä miten yö on sujunut. Kysytään tarvitseeko sairas jotain. Kun lämpö ja happisaturaatio ja sairaan vointi ovat tiedossa, ne kirjataan ylös vihkoon, ensin päivämäärä ja sitten muut tiedot. Tämän tarkoitus on selvittää miten sairaan tila etenee, paraneeko vai paheneeko. Vihkoon kirjataan kaikki päivän aikana mitatut asiat ja sairaan tilassa tapahtuneet muutokset.


Jos lämpö on korkealla (yli 38,5 astetta)  ja sairas haluaa kuumetta alentavaa lääkettä, sitä voi antaa.


Jos happisaturaatio on laskenut edellisestä päivästä tai on alle 90%, sairaan oloa voi helpottaa avaamalla ikkunaa hieman rakoselleen (ei niin auki että sairas saa vetoa) tai kääntämällä sairaan vatsalleen jos sairaalla on hengitysvaikeuksia. Jos kotona kasvaa kultaköynnös, eukalytus, araucaria tai  on pieni aito joulukuusi, sen voi viedä sairaan huoneeseen.  Omalta maalta tai maanomistajan luvalla voi tuoda myös tuoreita kuusen- männyn- tai katajanoksia maljakkoon.  Nämä auttavat puhdistamaan ilmaa.


Jos sairaan tila ei näistä toimista huolimatta ala helpottamaan tai happisaturiaatio laskee entisestään.  Arvo 80-88% tarkoittaa jo keskivaikeaa happivajausta. Kysy sairaan vointia ja soita tarvittaessa ambulanssi – hätänumero 112.


Jos sairaalla on pahoja hengitysvaikeuksia (huulet sinertävät) tai happisaturaatiomittarin lukema on alle 80%. Sairas on nopeasti toimitettava tehohoitoon. Soita ambulanssi - hätänumero 112.


Jos taas kuume ei ole korkealla, happisaturaatio pysyy  90-100% rajoissa ja sairaan vointi on hyvä, voidaan keskittyä muihin hoitotoimiin.


Kun sairaan tila on selvillä, voidaan keskittyä muihin hoitotoimiin, kuten sairaan aamiaisen valmistamiseen ja tuomiseen hoitotilaan. Kysy ensin haluaako sairas aamiaista. Mikäli sairas jaksaa itse syödä anna hänen syödä itse. Jos sairas ei jaksa itse syödä,  auta häntä. Älä lusikoi ruokaa suuhun, ennen kuin sairas on nielaissut edelliset ruuat.  Jos sairas ei halua syödä, älä syötä väkisin.


Mikäli sairas jaksaa siirtyä pesulle itse, anna hänen suoriutua pesutoimista itse. Pidä huolta että sairas pitää maskia, kun hän poistuu hoitotilastaan. Pidä huolta että muut perheenjäsenet pysyvät kaukana. Puhdista sen jälkeen pesutilat huolellisesti ennen kuin muut perheenjäsenet käyttävät tiloja.


Mikäli sairas ei jaksa siirtyä pesulle, pese hänen hampaansa  ja pyyhi keho kostealla pesuliinalla. Hiuksiin voi harjata kuivashampoota tai kammata hiukset kölninvedellä (kuivattaa, mutta poistaa rasvaa). Jos iho on kuiva sitä voi rasvata.


Kun aamutoimet on saatu hoidettua. Sairaan on hyvä antaa levätä. Mikäli sairaalla on jotain hätään auttaa huoneeseen viety soittokello tai kulkunen, jolla hän kutsuu sinut apuun. Älä turhaan ramppaa sairaan huoneessa,  ihosi kuivuu kun joudut pesemään itsesi joka käynnin jälkeen ja mitä enemmän altistusta sen suurempi riski on saada itselle tauti.


Tästä huolimatta sairasta ei saa jättää 8 tunniksi itsekseen valvomatta. Olen kokenut tämän useita kertoja,  kun olen joutunut sairaalaan tarkkailuun ja voin kertoa että se tekee henkiselle puolelle pahaa. Ketään ei saa hylätä ja jättää heitteille.


Muutaman tunnin kuluttua on hyvä tarkistaa happisaturaatio, mikäli se oli laskusuunnassa aamulla. Jos se on pysynyt samana tai parantunut kaikki ok. Samalla voi viedä sairaalle välipalaa ja kysellä vointia. Jos vointi on hyvä tai paranemassa kaikki hyvin. Mikäli tulee jotain edellä mainittuja ongelmia, toimi niiden mukaan.


Jos sairaan tarvitsee käydä vessassa pienet asiat voi hoitaa pottaan, isommat asiat voivat vaatia WC:ssä käyntiä ja sen jälkeen WC on siivottava, jotta muut perheenjäsenet eivät saa tartuntaa. Potan käyttö on siksi suositeltavaa, jos sairas siihen pystyy. Sairaan luona käydessä on hyvä varmistaa tarvitseeko potta tyhjennystä tai onko roskiksessa tavaraa.


Jos sairas ei syönyt aamiaista, usein lounaalla on jo nälkä. Kysy kuitenkin ensin haluaako sairas lounasta. Vaikka sairas ei söisikään, on hyvä pitää huolta että hänellä on huoneessa vesikannu tai vesipullo ja juoma-astia . Ilman vettä ihminen ei pärjää pitkään, pieni paasto ruuasta ei haittaa. Sairasta on hyvä kehoittaa juomaan vettä.  Varsinkin kuumeisena ihminen hikoilee ja  voi päätyä nestehukkaan. Vesi auttaa myös monia kehon paranemisprosessja pysymään toiminnassa.


Lounaalla voi mitata taas happisaturaation ja toimia lukeman mukaisesti.  Mikäli sairas kertoo jostain muusta oireesta, on syytä kuunnella ja toimia sen mukaan.


Mikäli sairas pärjää itsekseen, sairaan on hyvä antaa levätä ja olla rauhassa. Omassa lapsuuskodissani tämä oli kaukainen haave, kun sairastui, kaikki perheenjäsenet ryntäsivät sisään ja aina oli joku ”hoitamassa”, joskus toivoin että häipyisivät. Mukavaa oli kun välittivät ja usein saivat taudin myös tällä ”välittämisellä” itselleen. En sano tätä pahalla, he tekivät parhaansa ja arvostan sitä.


Iltapäivällä voi kysyä haluaako sairas kahvitauon tai välipalaa. Samalla voi taas tarkistaa happisaturaation ja toimia sen mukaan.  Katso onko sairaan huone kunnossa ja kysy tarvitseeko hän jotain. Huoneen voi pyyhkiä nihkeäpyyhinnällä, vähentää viruksia pinnoilta.


Illallisaikaan voi mitata kuumeen uudelleen ja tarkistaa happisaturaation.  Jos kuume on pysynyt matalalla - hyvä. Pieni kuume kertoo siitä että elimistön oma puolustusjärjestelmä toimii ja pyrkii eroon taudinaiheuttajista. Mikäli kuume on noususuunnassa voi tarvittaessa antaa uuden annoksen kuumetta alentavaa tulehduskipulääkettä. Mikäli happisaturaation kanssa on ongelmia, toimi ongelman mukaan.


Yön aikana sairaalle voi tulla ongelmia. Pidä huolta että hänellä on soittokello tai kulkunen lähellä. Jos heräät yöllä huolestuneena, käy katsomassa sairaan vointi. Jos sairas nukkuu ja hengitys on tasaista, älä herätä häntä. Uni auttaa myös paranemaan.


Kuumeilu voi aiheuttaa myös hikoilua pidä huolta että sairaalla on puhtaat vaihtovaatteet aina varalta ja pyykkikori , johon märät vaatteet voi laittaa. Tyhjennä kori ja pese pyykit aina tarvittaessa. Pese pyykit erillään muun perheen pyykistä.


Jos ruokahaluttomuus jatkuu pitkään siitä voi tulla ongelmia. Taudin luonteeseen kuitenkin kuuluu maku- ja hajuaistin menetys, joten ruoka ei välttämättä maistu tästä syystä. Joskus ruoka jossa on erilasia suutuntumia, menee paremmin alas. Nestemäiset ruuat kuten smoothiet ja keitot on helppo saada alas, vaikka ei olisi nälkäkään. Keho tarvitsee myös terveellistä ruokaa toipuakseen.


Muitakin oireita ja ongelmia voi ilmetä. Toimi aina oireen mukaan. Pyri helpottamaan sairaan oloa. Sodassa, rakkaudessa ja covid-taudin hoidossa kaikki keinot, joista on apua, on hyvä käyttää.  Muista myös oma olosi, jos tuntuu että oma kantti alkaa murentua, on aika siirtää vetovastuu toiselle perheenjäsenelle.


Kun kuume on laskenut ja muut oireet helpottaneet, väsymys voi jatkua viikkoja. Kehon palautuminen kestää aikansa.  Anna tarvittava aika, älä lähde urheilemaan liian pian.


Pitäkää huolta toisistanne! Tsemppiä kaikille hoitajille kotiin ja muualle!


Jos tuntuu että et selviä, ota tarvittaessa yhteyttä :


Päivystysapu 116 117
Oman terveysasemasi aukioloaikoina, ole yhteydessä terveysasemallesi.

Valtakunnallinen puhelinneuvonta 
Yleistä tietoa koronaviruksesta, p. 0295 535 535. 


Tekstiviestineuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia voi käyttää puhelinta,
p. 050 902 0163
. 


Tiedän että useampia ihmisiä kyllästyttää koko korona. Se että se kyllästyttää, ei vie sitä pois. Ketju on yleensä niin vahva kuin heikoin lenkki. Kun osa ihmisistä ei piittaa, kärsivät kaikki. Mitä nopeammin ihmiskunta ymmärtää sen, että on yhteinen tehtävä ja että kaikkien on toimittava, sen parempi tulee lopputuloksesta.


On hyvä muistaa että tällä kaikella on tarkoituksensa. Sinä voit päättää, mikä tarkoitus on.  Asioissa on aina myös postitiivinen ja myönteinen puoli.

 

 6.12.20

Koronarokotteet eli SARS-CoV-2-rokotteet

 

Kyseiset rokotteet ehkä estävät  saajaansa saamasta vakavia koronaviruksen oireita. Ne eivät estä virusta leviämästä. Rokotettu voi siis sairastuttaa rokottamattoman. Rokotteiden suojaustehoajan kestosta ei ole mitään tietoa.


Rokote saattaa luoda vääränlaisen kuvan vastustuskyvystä tautia vastaan. Tehoton rokote voi lisäksi edistää taudin leviämistä, jos siihen luotetaan liikaa rokotteen toimintatapaa ja tehoa tuntematta.


Teho näissä rokotteissa tarkoittaa suojaa oireita vastaan, ei virusta vastaan.


Yleensä rokotteen kehittely vie 10-15 vuotta. Nämä rokotteet on kehitetty vuoden aikana.


Rokotteen kehittely alkaa tutkimalla virusta ja sen toimintaa. Seuraavaksi tulevat eläinkokeet. Sitten kliiniset kokeet ihmisillä (I, II ja III –vaihetta). Mikäli nämä kaikki edellä olevat vaiheet onnistuvat, alkaa hakemusprosessi rokotteen laajempaan tuotantoon. Mikäli rokote läpäisee valvontaviranomaisten kriteerit, rokote pääsee levitykseen. Tämä ei tarkoita sitä että rokote on turvallinen. Se tarkoittaa vain sitä että kriteerit on läpäisty ja tuotanto voi alkaa.


Nyt on menty siitä mistä aita on matalin ja otetaan aivan hirvittävä riski. Koska mitään rokotepakkoa ei ole, jokainen voi itse päätellä, minkä riskin haluaa ottaa.


Yleisimmät tekniikat:


mRNA –rokote


Viruksen perimäainesta ruiskutetaan ihmiseen. Perimäaines menee soluun ja alkaa siellä muodostaa proteiinia, jota vastaan ihmisen elimistö muodostaa vasta-aineita. Riski: RNA-ei säily elimistössä pitkään, vaatii vähintään kaksi rokotekertaa ja vaatii kylmäsäilytyksen. Haittavaikutukset: Osa ihmisistä on saanut vakavan allergisen reaktion.  Sivuvaikutus: Flunssa oireet, voimakas kipu pistämiskohdassa, väsymystä, päänsärkyä, lihas- ja nivelkipua, kuumetta.  Ei tiedetä kehittääkö rokote immunitteettiä kaikille. Teho n. 94%.


Vektorirokote


Viruksen rna-perimästä leikataan piikkiproteiinin geeni. Se siirretään vektorina toimivaan adenovirukseen (nuhakuumevirus)  ja viedään elimistöön. Adenovirus tarttuu soluihin ja siirtää niihin piikkiproteiinin geeni. Tämä rokote ei sisällä virusta, vaan pelkän geneettisen koodin, joka on kopioitu koronaviruksen perimästä. Koodi ohjaa solut tuottamaan piikkiproteiinia, joka laukaisee immuunivasteen. Riski: Toistuva käyttö saattaa heikentää rokotteen tehoa. Sivuvaikutus:  Flunssaoireet, kipu pistoskohdassa.  Ei osoitettu toimivaksi. Hyväksytty suppeaan käyttöön. Ei estä  virusinfektiota. Teho n. 70%.


Inaktivoitu tai heikennetty SARS-CoV-2


Rokotteessa käytetään virusta, joka on tehty vaarattomaksi tai heikennetty. Kiinalaisia rokotetutkimuksia. Vasta-aineita alkoi muodostua 14. päivän jälkeen kahdella injektiolla.  Sivuvaikutus: kipu pistokohdassa, kuumetta.


Proteiinin aliyksikkö ( rekombinantti proteiini)


Rokotteessa käytetään piikkiproteiinin kopiota pepditi-muodossa. Kehittää vasta-aineita ja T-soluja. Riski: 74% sai kuumeen, kipua ja väsymystä.


DNA-rokote


DNA-plasmidin kuljettaa piikiproteiinin geenin. Eläinkokeet onnistuneet.  Ensimmäiset ihmiskokeet onnistuneet.. Riski: Muuntuu solussa haitalliseksi.


VLP-rokote


Käytetään tyhjiä viruskuoria, joiden pinnalla on piikkiproteiini.


Muitakin rokotetekniikoita on tutkimuksen alla. Nämä olivat 3.vaiheeseen päässeet tekniikat.  Täytyy vain toivoa että ihmiskunta ei tapa itseään näillä ensimmäisillä rokotteilla.


Hyväksytyt rokotteet:


Kolme rokotetta hyväksytty rajoitettuun  käyttöön Venäjällä (Spunik V)  ja Kiinassa (Inaktivoitu  koronavirus-rokote), ilman riittäviä kokeita.


2.12.2020 Iso-Britannia hyväksyi Pfizerin rokotteen (mRNA).

8.12. 2020 rokotukset alkoivat Isossa-Britanniassa

14.12.2020 rokotukset alkoivat Yhdysvalloissa ja Kanadassa (Pfizerin mRNA)

27.12.2020 rokotukset alkoivat useissa Euroopan maissa Suomi mukaanlukien, osa maista otti varaslähdön ja osa aloitti hieman myöhemmin


Venäjä:

Spunik V –rokote.  ( Adenoviruspohjainen vektorirokote )  Suojaustehosta ei varmuutta. Rokotukset aloitettu lokakuussa.  Aiheuttaa vuorokauden kestävät flunssaoireet.  Merkittäviä sivuvaikutuksia:  voimattomuus, huonovointisuus, kuumeilu, kurkkukipu, päänsärky ja ripuli. Epäilyjä että rokotteen tutkimustulokset olisivat väärennettyjä.


Kohta alkaa siis todella laaja rokote-ihmiskoe koko maapallon mittakaavassa. Kukaan ei tiedä, miten nämä kaikki rokotteet reagoivat keskenään, kun päätyvät jonkun ihmisen elimistöön. Tätä ei ole lainkaan tutkittu.


Kolmas aalto koronaa lähi juuri liikkeellä ja saapunee keväällä Suomeen. En osaa arvioida vielä jääkö miten paljon hengähdysaikaa toisen ja kolmannen aallon väliin. 


Pieni kuriositeetti: Jos katsoo otsoniaukon kulloistakin sijaintia ja koronaviruksen ryöpsähdysalueita, löytää korrelaation. Tästä voisi vetää sellaisen johtopäätöksen että koronavirus olisi tullut avaruudesta, ei Kiinasta eikä Yhdysvalloista.  Toisenkin johtopäätöksen voisi vetää, jos otsoniaukko saadaan umpeen, niin korona-epidemiakin laantuu.  Tämä tietysti vaatisi sitä että ei mennä siitä, mistä aita on matalin, vaan hoidetaan ensin maapallo kuntoon ja sitten ihmiset.