15.1.22

Karanteeni ja Omikron -variantti

 

Sana tulee italian kielen sanoista quaranta giorni eli 40 päivää. Mustan surman riehuessa Euroopassa Italian Venetsiassa annettiin määräys että laivojen tuli olla tuo aika karanteenissa, ennekuin ne saivat rantautua satamaan.


Tätä ennen tiettyä eristysjaksoa sairaille tai epäpuhtaille on käytetty Raamatun aikoina ja myös Koraanissa mainitaan karanteeni. Todennäköisesti käytäntö oli vallalla myös muualla maailmassa. Yleensä eristetty vietti tietyn eristysajan yksin omassa majassaan ja kun hän oli parantunut tai ns. puhdas epäpuhtauksista hän sai tulla takaisin muun yhteisön pariin. Yleensä yhteisön parantaja tai päämies tutki ensin että eristetty oli todella parantunut ennen paluutaan muiden yhteisön jäsenten pariin.


Sairaat ihmiset ja eläimet eristettiin terveistä ja näin pyrittiin estämään tautien leviäminen. Nykyään karanteenimääräykset vaihtelevat maittain ja  Covid-taudin aikana erilaiset karanteenitoimet ovat olleet runsaasti käytössä.


Japanissa on tutkittu omikron –viruksen tarttuvuutta ja todettu että se tarttuu parhaiten 3-6 päivän kuluttua taudin saamisesta.  On huomattu että omikron –viruksen kantaja voi levittää tautia myös paljon pitempään. Tämä tieto on saatu koronatestien avulla. Joskus vie paljon pitemmän ajan ensimmäisen negatiivisen koronanäytteen antoon, jopa viikkoja tai kuukausia.  Vaikka ihminen tuntee itsensä terveeksi, hän ei välttämättä sitä ole.


Siispä mielestäni ajatus koronakaranteenin lyhentämisestä on täysin edesvastuutonta, varsinkin jos lyhennyksiä suunnitellaan ihmisille, jotka toimivat terveyden- ja sairaanhoidossa.


Tässä suora lainaus WHO:n toimintaohjeista maille ja kansalaisille koskien Omikron-muunnosta. Suomennos englanninkielisen tekstin jälkeen.


Recommended actions for countries 

As Omicron has been designated a Variant of Concern, there are several actions WHO recommends countries to undertake, including enhancing surveillance and sequencing of cases;  sharing genome sequences on publicly available databases, such as GISAID; reporting initial cases or clusters to WHO; performing field investigations and laboratory assessments to better understand if Omicron has different transmission or disease characteristics, or impacts effectiveness of vaccines, therapeutics, diagnostics or public health and social measures.  More detail in the announcement from 26 November.  

Countries should continue to implement the effective public health measures to reduce COVID-19 circulation overall, using a risk analysis and science-based approachThey should increase some public health and medical capacities to manage an increase in cases.  WHO is providing countries with support and guidance for both readiness and response.  

In addition, it is vitally important that inequities in access to COVID-19 vaccines are urgently addressed to ensure that vulnerable groups everywhere, including health workers and older persons, receive their first and second doses, alongside equitable access to treatment and diagnostics.  

 

Recommended actions for people 

The most effective steps individuals can take to reduce the spread of the COVID-19 virus is to keep a physical distance of at least 1 metre from others; wear a well-fitting mask; open windows to improve ventilation; avoid poorly ventilated or crowded spaces; keep hands clean; cough or sneeze into a bent elbow or tissue; and get vaccinated when it’s their turn.  

WHO will continue to provide updates as more information becomes available, including following meetings of the TAG-VE. In addition, information will be available on WHO’s digital and social 

 

SUOMENNOS


Suositellut toimenpiteet maille


Koska Omikron on nimetty huolestuttavaksi variantiksi, WHO suosittelee maille useita toimia, mukaan lukien tapausten seurannan ja jäljityksen parantaminen; genomisekvenssien jakaminen julkisesti saatavilla olevissa tietokannoissa, kuten GISAID; ensimmäisten tapausten tai klustereiden ilmoittaminen WHO:lle; kenttätutkimusten ja laboratorioarvioiden tekeminen ymmärtääkseen paremmin, onko Omikronilla erilaisia ​​tartunta- tai sairausominaisuuksia tai onko sillä vaikutusta rokotteiden, terapian, diagnostiikan tai kansanterveydellisten ja sosiaalisten toimenpiteiden tehokkuuteen. Tarkemmin tiedotteessa 26.11.


Maiden olisi jatkettava tehokkaiden kansanterveystoimenpiteiden täytäntöönpanoa COVID-19-viruksen yleisen leviämisen vähentämiseksi käyttämällä riskianalyysiä ja tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa. Niiden pitäisi lisätä kansanterveys- ja lääketieteellisiä valmiuksia hallita tapausten lisääntymistä. WHO tarjoaa maille tukea ja ohjausta sekä valmiudessa että reagoinnissa.


Lisäksi on elintärkeää, että COVID-19-rokotteiden saatavuuden epätasa-arvoon puututaan pikaisesti, jotta varmistetaan, että haavoittuvat ryhmät kaikkialla, mukaan lukien terveydenhuollon työntekijät ja iäkkäät ihmiset, saavat ensimmäisen ja toisen annoksensa sekä tasavertaisen pääsyn hoitoon ja diagnostiikkaan.

 

Ihmisille suositellut toimenpiteet


Tehokkain askel, jonka yksilöt voivat tehdä COVID-19-viruksen leviämisen estämiseksi, on pitää vähintään metrin fyysinen etäisyys muihin; käyttää hyvin istuvaa maskia; avaa ikkunat ilmanvaihdon parantamiseksi; vältä huonosti tuuletettuja tai ruuhkaisia ​​tiloja; pitää kädet puhtaina; yskiä tai aivastaa taivutettuun kyynärpäähän tai nenäliinaan; ja ottaa rokotuksen kun on heidän vuoronsa.


WHO jatkaa päivitysten toimittamista, kun lisätietoja tulee saataville, mukaan lukien seuraavat TAG-VE:n kokoukset. Lisäksi saatavilla on tietoa WHO:n digitaalisista ja sosiaalisista asioista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti